Treća konferencija - Javne konsultacije u postupku predstavljanja Nacrta programa zaštite vazduha u Republici Srbiji sa akcionim planom

Treća konferencija - Javne konsultacije u postupku predstavljanja Nacrta programa zaštite vazduha u Republici Srbiji sa akcionim planom

Treća Konferencija - Javne konsultacije u postupku predstavljanja Nacrta Programa zaštite vazduha u Republici Srbiji sa akcionim planom, održaće se u petak, 29. oktobra 2021. godine, sa  početkom  u  10  časova.  Zinteresovanim  stranama  će  biti omogućeno učešće putem Zoom platforme.

 

 

Javne konsultacije prilika su za predstavljanje rezultata više-kriterijumske analize za tri scenarija, kao i Nacrta Programa zaštite vazduha u Republici Srbiji sa akcionim planom koji je jedan od očekivanih rezultata u okviru Projekta IPA 2014 „ EU za bolju životnu sredinu - Razvoj okvira za usklađivanje sa zakonodavstvom EU u oblasti vazduha, hemikalija i horizontalnih pitanja.

Nacrt Programa zaštite vazduha u Republici Srbiji sa akcionim planom definiše ciljeve kvaliteta vazduha i mere za njihovo postizanje i pruža osnovu za dalji razvoj i usvajanje  podzakonskih  akata  i  nastavak  primene  evropskog  zakonodavstva  u  oblasti zaštite vazduha.
Prijava  za  učešće  na  konferenciji,  predlozi  i  preporuke  učesnika,  kao  i  dodatna pitanja  šalju  se  na: PZV-sugestije@eas3.rs.  Informacije  se  mogu  dobiti  i  putem telefona 064/658 – 2878.

Link za učešće putem Zoom platforme:
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_FCsg8TDqRAyxYEbzTavzUA

Nacrt programa možete preuzeti ovde.