Poziv sekretarijata Bazelske, Roterdamske i Stokholmske Konvencije za učešće na konkursu za izbor konsultanta

Poziv sekretarijata Bazelske, Roterdamske i Stokholmske Konvencije za učešće na konkursu za izbor konsultanta

Zajednički Sekretarijat Bazelske, Roterdamske i Stokholmske konvencije prosledio je nacionalnim kontakt osobama za razmenu informacija zemalja potpisnica ovih konvencija poziv za podnošenje prijava na raspisani konkurs za poziciju konsultanta za analizu razvoja sinergije u implementaciji Bazelske, Roterdamske i Stokholmske konvencije u oblasti borbe protiv ilegalne trgovine i prometa opasnim hemikalijama i otpadom.

Detaljne informacije o zadacima i uslovima koje bi potencijalni kandidati trebalo da ispunjavaju mogu se pronaći u okviru projektnog zadatka (Communication and TORs for synergies).

Prijave se podnose popunjavanjem obrasca (P11 Form) i slanjem na e-mail adresu kontakt osobe iz Sekretarijata Bazelske, Roterdamske i Stokholmske konvencije, Juliette Voinov Kohler, juliette.kohler@brsmeas.org, najkasnije do 31. decembra 2014. godine.