Sektor za zaštitu prirode, vazduha i ozonskog omotača

Sektor za zaštitu prirode i klimatske promene obavlja poslove koji se odnose na:

 • izradu strateških dokumenata u oblasti zaštite prirode i biodiverziteta, održivog korišćenja prirodnih resursa i dobara, kao i planova i programa;
 • učešće u pripremi stručnih osnova za izradu propisa iz delokruga rada Sektora;
 • implementaciju međunarodnih konvencija, sporazuma, zakona i drugih propisa vezanih za zaštitu vazduha, vode, zemljišta, zaštitu od erozije i uređenje bujica, zaštitu prirode, zaštitu životne sredine u drugim sektorima;
 • zaštitu prirode i očuvanje biodiverziteta;
 • zaštitu, očuvanje, unapređenje i upravljanje zaštićenim područjima i ekološkom mrežom;
 • predlaganje projekata;
 • sprovođenje Okvirne konvencije UN o promeni klime i pratećih protokola;
 • praćenje, izveštavanje i koordinacija aktivnosti na ispunjenju obaveza koje proističu iz članstva u Okvirnoj konvenciji UN o promeni klime i pratećih protokola;
 • praćenje i koordinacija aktivnosti u skladu sa aktivnostima EU u oblasti klimatskih promena;
 • izradu strateških dokumenata u oblasti klimatskih promena;
 • obavlja i druge poslove iz ove oblasti.

U Sektoru za zaštitu prirode i klimatske promene, obrazuju se uže unutrašnje jedinice:

 • Grupa za normativno-pravne poslove u oblasti zaštite prirode i klimatskih promena
 • Odeljenje za zaštićena područja, geodiverzitet i ekološku mrežu
 • Odeljenje za biodiverzitet
 • Odeljenje za klimatske promene
 • Grupa za ekološko namensko pošumljavanje
 • Grupa za obnovljive izvore energije
 • Grupa za zaštitu zemljišta i zaštitu od erozije i bujica