OBAVEŠTENjE O POSTUPKU POKRETANjA ZAŠTITE SPOMENIKA PRIRODE "KANjON VUČJANSKE REKE"

OBAVEŠTENjE O POSTUPKU POKRETANjA ZAŠTITE SPOMENIKA PRIRODE "KANjON VUČJANSKE REKE"

SP Kanjon Vučjanske reke

Na osnovu člana 42. stav 8. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10-ispravka, 14/16, 95/18-dr. zakon i 71/21) Ministarstvo zaštite životne sredine obaveštava javnost o postupku pokretanja zaštite prirodnog područja II (druge) kategorije, kao Spomenik prirode „Kanjon Vučjanske reke”.

SP „Kanjon Vučjanske reke” nalazi se na jugu Srbije, nedaleko od naselja Vučje na teritoriji grada Leskovca, usečen u severnu padinu planine Kukavice na dodiru sa Leskovačkim poljem. Najniža tačka prirodnog dobra je na 310 m n.v. u koritu Vučjanske reke na izlazu iz kanjona, a najviša tačka je na lokalnom razvođu, odnosno na kosi iznad Skobaljić grada na 580 m n.v.

Kanjon Vučjanske reke jedan je od najlepših kanjona Srbije. Veći deo područja je potpuno nepristupačan, bez značajnih oblika uređenja prostora, što predstavlja pravu retkost u Srbiji, imajući u vidu njegovu atraktivnost. Područje prirodnog dobra je izuzetno raznovrsno u pogledu geomorfoloških, geoloških, florističkih i faunističkih obeležja, i uz sinergiju estetike prirode predela i kulturnog nasleđa (Skobaljić grad), ovo područje ispunjava sve kriterijume za zaštitu u vidu spomenika prirode.

Površina SP „Kanjon Vučjanske reke” iznosi 49 ha 33 a 38 m2. Prema strukturi površina KO Vučje po vlasništvu, površine u obuhvatu zaštićenog područja su u državnom (97,48%) i privatnom (2,52%) vlasništvu. Na području SP „Kanjon Vučjanske reke” utvrđeni su režimi zaštite I (prvog), II (drugog) i III (trećeg) stepena.

Prema Pravilniku o kriterijumima vrednovanja i postupku kategorizacije zaštićenih područja („Službeni glasnik RS”, broj 97/15), SP „Kanjon Vučjanske reke” svrstava se u II kategoriju – zaštićeno područje regionalnog, odnosno velikog značaja.

Shodno članu 42. stav 5. Zakona o zaštiti prirode, Zavod za zaštitu prirode Srbije za upravljača zaštićenim područjem SP „Kanjon Vučjanske reke” predlaže Javno preduzeće „Turistička organizacija Leskovac” iz Leskovca.

Zavod za zaštitu prirode Srbije dostavio je 14. novembra 2022. godine Studiju zaštite Spomenika prirode „Kanjon Vučjanske reke” Ministarstvu zaštite životne sredine kao nadležnom organu.

Danom postavljanja obaveštenja i izvoda iz Studije zaštite na internet stranici Ministarstva ispunjeni su uslovi za pokretanje postupka zaštite ovog prirodnog područja, shodno članu 42. stav 9. Zakona o zaštiti prirode prirode.