OBAVEŠTENjE O POSTUPKU POKRETANjA ZAŠTITE SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE „DOLINE KOD PADINE”

OBAVEŠTENjE O POSTUPKU POKRETANjA ZAŠTITE SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE „DOLINE KOD PADINE”

Padina

Na osnovu člana 42. stav 8. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10-ispravka,  14/16, 95/18-dr. zakon i 71/21) Ministarstvo zaštite životne sredine obaveštava javnost o postupku pokretanja zaštite prirodnog područja I (prve) kategorije, kao Specijalni rezervat prirode „Doline kod Padine”.

SRP „Doline kod Padine” nalazi se u Vojvodini, u Južnobanatskoj lesnoj zaravni, na području opštine Kovačica, i obuhvata lokalitete Dolina i Alaš (u okviru Alaške doline) i lokalitete Višnjičkova i Riba (u okviru Kutne doline), koji se prostiru južno i jugoistočno, odnosno severoistočno od seoskog naselja Padina.

Doline kod Padine imaju i nacionalni i međunarodni značaj usled prisustva znatnog broja retkih i ugroženih divljih vrsta biljaka i životinja prisutnih na svetskim, evropskim i nacionalnim crvenim listama, očuvanih reliktnih staništa panonskih lesnih stepa i jedinstvene lesne doline.

Cilj predloga zaštite je očuvanje i održivo korišćenje prirodnih vrednosti područja na kom su, zahvaljujući neizmenjenoj ili neznatno izmenjenoj prirodi, staništa zaštićenih i strogo zaštićenih divljih vrsta.

Ukupna površina SRP „Doline kod Padine” iznosi 141,93 ha. Prema strukturi površina po vlasništvu u KO Padina, površine u zaštićenom području su u državnoj (40,9%), javnoj (23,8%), zadružnoj (0,54%), privatnoj (4,38%) i drugoj (31,1%) svojini. Na području SRP „Doline kod Padine” ustanovljavaju se režimi zaštite II (drugog) i III (trećeg) stepena.

U skladu sa postupkom vrednovanja, utvrđenim Pravilnikom o kriterijumima vrednovanja i postupku kategorizacije zaštićenih područja („Službeni glasnik RS”, broj 97/15), SRP „Doline kod Padine” ispunjava uslov za proglašenje zaštićenog područja I kategorije – zaštićeno područje međunarodnog, nacionalnog, odnosno izuzetnog značaja.

Područje doline kod Padine je 2020. godine je identifikovano kao međunarodno i nacionalno značajno područje za ptice pod nazivom „Južni Banat” (RS058IBA), odnosno predstavlja ekološki značajno područje Republike Srbije, shodno Uredbi o ekološkoj mreži („Službeni glasnik RS”, broj 102/10).

Pokrajinski zavod za zaštitu prirode dostavio je 1. avgusta 2022. godine Studiju zaštite Specijalnog rezervata prirode „Doline kod Padine” Ministarstvu zaštite životne sredine, kao nadležnom organu.

Danom postavljanja obaveštenja i izvoda iz Studije zaštite na internet stranici Ministarstva ispunjeni su uslovi za pokretanje postupka zaštite ovog prirodnog područja, shodno članu 42. stav 9. Zakona o zaštiti prirode.