OBAVEŠTENjE O POSTUPKU POKRETANjA ZAŠTITE PARKA PRIRODE „POLOJ”

OBAVEŠTENjE O POSTUPKU POKRETANjA ZAŠTITE PARKA PRIRODE „POLOJ”

Na osnovu člana 42. stav 8. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10 – ispravka i 14/16) Ministarstvo zaštite životne sredine obaveštava javnost o postupku pokretanja zaštite prirodnog područja II (druge) kategorije, kao Park prirode „Poloj”.

PP „Poloj” nalazi se u Vojvodini, u severnom delu Srema, duž desne obale dela toka reke Dunav između Neština i Neštinske ade na zapadu do Ledinaca na istoku. Zaštićeno područje teritorijalno pripada opštinama Bačka Palanka, Beočin i Petrovaradin.

Područje koje se predlaže za zaštitu je redak primer očuvanog ritskag predela izloženag slobodnom plavljenju u ovom delu toka Dunava koji predstavlja mali ostatak nekada znatno rasprostranjenijeg kompleksa vodenih i vlažnih staništa i ritskih šuma, odnosno nekadašnje prirode koja je davala osnovni pečat pejsažu Vojvodine.

PP „Poloj” prostire se na dve odvojene prostorne celine – Susečki poloj i Beočinski poloj, ukupne površine 2.064,88 ha, na kojima su uspostavljeni režimi zaštite II i III stepena.

Prema strukturi površina katastarskih opština (Neštin, Susek, Čerević, Beočin, Rakovac, Ledinci) po vlasništvu, površine u zaštićenom području su u državnoj (68,4%), javnoj (29,12%), privatnoj (2,43%) i društvenoj (0,05%) svojini.

Prema Pravilniku o kriterijumima vrednovanja i postupku kategorizacije zaštićenih područja („Službeni glasnik RS”, broj 97/15) PP „Poloj” svrstava se u II kategoriju – zaštićeno područje pokrajinskog, odnosno velikog značaja.

Područje PP „Poloj” nalazi se u obuhvatu međunaradno značajog područja za biljke (IPA/Important Plant Area), koje prema Uredbi o ekološkoj mreži („Službeni glasnik RS”, broj 102/10) pripada ekološki značajnom području pod rednim br. 14 – „Fruška Gora i Koviljski rit”, kao i ekološkog koridora od međunarodnog značaja reke Dunav u Republici Srbiji.

Pokrajinski zavod za zaštity pirode dostavio je 22. maja 2019. godine Studiju zaštite Parka prirode „Poloj” Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine, kao nadležnom organu.

Danom postavljanja obaveštenja na internet stranici Ministarstva ispunjeni su uslovi za pokretanje postupka zaštite ovog prirodnog područja, shodno članu 42. stav 7. Zakona o zaštiti prirode.