OBAVEŠTENjE O POSTUPKU POKRETANjA ZAŠTITE ZAŠTIĆENOG STANIŠTA „ZIMOVALIŠTE MALOG VRANCA”

OBAVEŠTENjE O POSTUPKU POKRETANjA ZAŠTITE ZAŠTIĆENOG STANIŠTA „ZIMOVALIŠTE MALOG VRANCA”

Vranac

Na osnovu člana 42. stav 8. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10-ispravka,  14/16, i 95/18-dr. zakon i 71/21) Ministarstvo zaštite životne sredine obaveštava javnost o postupku pokretanja zaštite prirodnog područja III (treće) kategorije, kao Zaštićeno stanište „Zimovalište malog vranca”.

ZS „Zimovalište malog vranca” nalazi se na teritoriji grada Beograda, na obalama reke Save i obuhvata priobalne vrbake na četiri fizički odvojena lokaliteta: u blizini novobeogradske toplane i brodogradilišta, na levoj obali Ade Ciganlije i kod mosta na Adi.

Prirodno dobro koje se stavlja pod zaštitu je jedino zimovalište retke i ugrožene vrste ptice mali vranac (Microcarbo pygmaeus) u Beogradu. Proglašava se zaštićenim staništem radi očuvanja prirodnih uslova i pogodnosti lokaliteta na kojima se nastanjuje zimujuća populacija malog vranca, kao i radi obezbeđenja trajne zabrane uznemiravanja i ugrožavanja jedinki ove divlje vrste, koja ima status strogo zaštićene vrste i na nacionalnom i na međunarodnom nivou. Zbog svog značaja, predmetno područje spada u prioritete zaštite prirodnih vrednosti na području Evrope.

Zaštićeno područje se prostire  na  površini od  29,1742 ha. Prema strukturi površina katastarskih opština po vlasništvu (KO Novi Beograd, KO Čukarica), površine u obuhvatu ZS „Zimovalište malog vranca” nalaze se u državnoj (83,61%), javnoj (15,69%), zajedničkoj (0,65%) i privatnoj (0,05%) svojini. Na Zaštićenom staništu uspostavljaju se režimi zaštite II (drugog) i III (trećeg) stepena.

Prema Pravilniku o kriterijumima vrednovanja i postupku kategorizacije zaštićenih područja („Službeni glasnik RS”, broj 97/15) ZS „Zimovalište malog vranca” svrstava se u III kategoriju – zaštićeno područje lokalnog značaja.

Zavod za zaštitu prirode dostavio je 2016. godine Studiju zaštite Zaštićenog staništa „Zimovalište malog vranca” Sekretarijatu za zaštitu životne sredine Grada Beograda, kao nadležnom organu.

Danom postavljanja obaveštenja i izvoda iz Studije zaštite na internet stranici Ministarstva ispunjeni su uslovi za pokretanje postupka zaštite ovog prirodnog područja, shodno članu 42. stav 9. Zakona o zaštiti prirode.