OBAVEŠTENjE O POSTUPKU POKRETANjA ZAŠTITE ZAŠTIĆENOG STANIŠTA „STABLO CERA U PRESEČINI”

OBAVEŠTENjE O POSTUPKU POKRETANjA ZAŠTITE ZAŠTIĆENOG STANIŠTA „STABLO CERA U PRESEČINI”

Presecini

Na osnovu člana 42. stav 8. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10-ispravka,  14/16, i 95/18-dr. zakon i 71/21) Ministarstvo zaštite životne sredine obaveštava javnost o postupku pokretanja zaštite prirodnog područja III (treće) kategorije, kao Spomenik prirode „Stablo cera u Presečini”.

SP „Stablo cera u Presečini” nalazi se u Jablaničkom upravnom okrugu, na području leskovačke kotline, u selu Presečina na severnim obroncima planine Kukavica, na lokalitetu koji se uzdiže nad ravnicom u kojoj je smešteno ovo naselje, neposredno pored puta Jašunja-Golema njiva i nedaleko od veštačkog jezera u Porečju.

Zaštićeno prirodno dobro čini pojedinačno stablo cera (Quercus cerris L.) velike starosti (oko 150 godina) i impozantnih dimenzija, dobre vitalnosti i pravilnog habitusa, sa pripadajućim prostorom. Budući da je drvo-zapis, doseglo je svoj puni rast i razvoj, što je retkost za stabla cera u ovom delu Srbije. Zahvaljujući svojoj morfologiji i prirodnim obeležjima karakterističnim za ovu autohtonu vrstu hrasta, stablo cera u Presečini je reprezentativni primerak svoje vrste, i sa stanovišta očuvanja prirode ispunjava kriterijume za zaštitu.

SP „Stablo cera u Presečini” zauzima površinu od 0,0235 ha na katastarskoj parceli br. 782 KO Presečina koja je u vlasništvu Republike Srbije. Na prirodnom dobru uspostavlja se režim zaštite III (trećeg) stepena.

Na osnovu vrednovanja prirodnog dobra, a prema Pravilniku o kriterijumima vrednovanja i postupku kategorizacije zaštićenih područja („Službeni glasnik RS”, broj 97/15) SP „Stablo cera u Presečini” svrstava se u III kategoriju – zaštićeno područje lokalnog značaja.

Zavod za zaštitu prirode dostavio je 3. marta 2021. godine Studiju zaštite Zaštićenog staništa „Stablo cera u Presečini” Gradskoj upravi grada Leskovca, kao nadležnom organu.

Danom postavljanja obaveštenja i izvoda iz Studije zaštite na internet stranici Ministarstva ispunjeni su uslovi za pokretanje postupka zaštite ovog prirodnog područja, shodno članu 42. stav 9. Zakona o zaštiti prirode.