Opšta bolnica Bor, ul.Dr Dragiše Mišovića broj 1, Bor, - Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta  Tretman infektivnog medicinskog otpada u  postrojenju u Opštoj bolnici Bor

Opšta bolnica Bor, ul.Dr Dragiše Mišovića broj 1, Bor, - Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta  Tretman infektivnog medicinskog otpada u  postrojenju u Opštoj bolnici Bor

Na osnovu čl. 10, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće

 

O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

 

Nosilac projekta Opšta bolnica Bor, ul.Dr Dragiše Mišovića broj 1, 19 210 Bor, podneo je Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta  Tretman infektivnog medicinskog otpada u  postrojenju u Opštoj bolnici Bor, zaveden pod br. 353-02-02512/2022-03 od 13.07.2022. godine.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva  zaštite životne sredine u Novom Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, soba 424, kao i na službenom sajtu Ministarstva i dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.