Nosilac projekta, JP Putevi Srbije, Beograd - Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje DV 110 kV br. 115/4 TS Požega – Čvor Beljina, zbog ukrštanja sa novim autoputem E-763 Beograd – Južni Jadran

Nosilac projekta, JP Putevi Srbije, Beograd - Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje DV 110 kV br. 115/4 TS Požega – Čvor Beljina, zbog ukrštanja sa novim autoputem E-763 Beograd – Južni Jadran

Na osnovu čl. 10 i čl. 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine  daje sledeće

 

O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

Nosilac projekta, JP Putevi Srbije, Bulevar kralja Aleksandra 282, Beograd 22, podneo je Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje DV 110 kV br. 115/4 TS Požega – Čvor Beljina, zbog ukrštanja sa novim autoputem E-763 Beograd – Južni Jadran, deonica: Preljina – Požega, KO Markovica i KO Rtari, opština Lučani.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva  zaštite životne sredine u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, kancelarija  424, kao i na službenom  sajtu  ministarstva i dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.