Narodne banke Srbije, Zavod za izradu novčanica i kovanog novca – Topčider, Beograd - Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu

Narodne banke Srbije, Zavod za izradu novčanica i kovanog novca – Topčider, Beograd - Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu

Na osnovu člana 10. stav 1. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 135/04, 36/09) Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta Narodne banke Srbije, Zavod za izradu novčanica i kovanog novca – Topčider, Pionirska 2, 11 030 Beograd, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Rekonstrukcije instalacije i zamena kombinovanih gorionika na kotlovima br.2 i br.3 u okviru prostorije kotlarnice, Zgrade energetike, Narodne banke Srbije koja se nalazi u okviru kompleksa Zavoda za izradu novčanica i kovanog novca u Beogradu, na K.P. br. 11589/1 K.O. Čukarica, zaveden pod brojem 353-02-03358/2022-03.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd, kancelrija 426, kao i na službenom sajtu Ministarstva, i dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u dnevnom, odnosno lokalnom listu.