JP „Elektroprivreda Srbije“ Ogranak „Drinsko-Limske HE – HE Međuvršje“ Čačak-Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcija kanalizacionog sistema za sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda nastalih u HE Međuvršje

JP „Elektroprivreda Srbije“ Ogranak „Drinsko-Limske HE – HE Međuvršje“ Čačak-Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcija kanalizacionog sistema za sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda nastalih u HE Međuvršje

Na osnovu čl. 10. stav 1. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta JP „Elektroprivreda Srbije“ Ogranak „Drinsko-Limske HE – HE Međuvršje“  Gospodar Jovanova br. 24 Čačak, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcija kanalizacionog sistema za sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda nastalih u HE Međuvršje na kp.br. 467/1 KO Međuvršje, na teritoriji grada Čačka, koji je zaveden pod brojem 353-02-03945/2022-03.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada 1, kancelarija 426, kao i na službenom sajtu Ministarstva i da dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.