JP „Elektroprivreda Srbije“ Ogranak „Drinsko-Limske HE–HE Ovčar Banja“ Čačak-Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcija kanalizacionog sistema za sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda nastalih u HE Ovčar Banja

JP „Elektroprivreda Srbije“ Ogranak „Drinsko-Limske HE–HE Ovčar Banja“ Čačak-Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcija kanalizacionog sistema za sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda nastalih u HE Ovčar Banja

Na osnovu čl. 10. stav 1. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta JP „Elektroprivreda Srbije“ Ogranak „Drinsko-Limske HE – HE Ovčar Banja“  Gospodar Jovanova br. 24 Čačak, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcija kanalizacionog sistema za sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda nastalih u HE Ovčar Banja na kp.br. 1756/16, 1756/3, 2320/18, 2320/19, 2320/23, 2320/3, 2351/1, 2351/4 KO Vrnčani, na teritoriji grada Čačka, koji je zaveden pod brojem 353-02-03944/2022-03.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada 1, kancelarija 426, kao i na službenom sajtu Ministarstva i da dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.