„MK Mountain Resort“ doo Kopaonik - Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje apart hotela sa pratećim sadržajima i prostorijom za buduću transformatorsku stanicu na k.p. br. 1504/143, 1504/141, 2457/12 i 2457/14

„MK Mountain Resort“ doo Kopaonik - Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje apart hotela sa pratećim sadržajima i prostorijom za buduću transformatorsku stanicu na k.p. br. 1504/143, 1504/141, 2457/12 i 2457/14

Na osnovu čl. 10 i čl. 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine  daje sledeće

 

O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

 

Nosilac projekta, „MK Mountain Resort“ doo Kopaonik, prostorije Hotela „Grand“ 36354 Kopaonik, Raška, podneo je Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje apart hotela sa pratećim sadržajima i prostorijom za buduću transformatorsku stanicu na k.p. br. 1504/143, 1504/141, 2457/12 i 2457/14  KO Kopaonik u NP Kopaonik, zaveden pod brojem 353-02-02334/2022-03 od 29.06.2022. godine.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva  zaštite životne sredine u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, kancelarija  424, kao i na službenom  sajtu  ministarstva i dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.