Projekat modernizacije međunarodne pruge Beograd – Budimpešta, deonica Soroksár - Kelebia

Projekat modernizacije međunarodne pruge Beograd – Budimpešta, deonica Soroksár - Kelebia

Na osnovu obaveza preuzetih na osnovu odredbi ESPOO Konvencije - procene uticaja projekata na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu, Ministarstvo inostranih poslova Mađarske je Ministarstvu zaštite životne sredine Republike Srbije dostavilo obaveštenje  (notifikaciju)  u vezi sa Studijom o proceni uticaja na životnu sredinu za Projekat modernizacije međunarodne pruge Beograd – Budimpešta, deonica Soroksár - Kelebia. S tim u vezi, Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije daje sledeće  

O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da se kompletna dokumentacija u vezi sa Studijom o proceni uticaja na životnu sredinu za Projekat modernizacije međunarodne pruge Beograd – Budimpešta, deonica Soroksár - Kelebia koju je Ministarstvo inostranih poslova Mađarske dostavilo Ministarstvu zaštite životne sredine Republike Srbije nalazi na službenom sajtu Ministarstva. Uvid u dokumentaciju (notifikaciju) u vezi sa Studijom može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, kancelarija 428, svakog radnog dana od 11-14 časova, kao i na gore navedenom službenom sajtu Ministarstva. Rok za dostavljane komentara je 10. april 2021. godine.