Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture - Ažurirana Studija procene uticaja na životnu sredinu za projekat rehabilitacije, adaptacije i rekonstrukcija brodske brave HE „Đerdap 2“

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture - Ažurirana Studija procene uticaja na životnu sredinu za projekat rehabilitacije, adaptacije i rekonstrukcija brodske brave HE „Đerdap 2“

RUMUNIJA

MINISTARTVO ŽIVOTNE SREDINE, VODA I ŠUMA

Gospodin Tánczos Barna, ministar

                                                                                                                                                                                                    12th Libertatii Blvd, sector 5,

Bukurešt, Rumunija

 

Na osnovu odredbi Konvencije o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu (ESPOO konvencija), obaveštavamo vas da je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture kao nosilac projekta podnelo ažuriranu Studiju procene uticaja na životnu sredinu za projekat rehabilitacije, adaptacije i rekonstrukcija brodske brave HE „Đerdap 2“ nadležnom  organu u Republici Srbiji, Ministarstvu zaštite životne sredine.

U vašem dopisu br. 2947/02.03.2021 pomenuli ste da će Rumunija učestvovati u prekograničnom postupku procene uticaja prema ESPOO konvenciji, za ovaj projekat.

U skladu sa čl. 3 Konvencije o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu (ESPOO), ažurirana Studija o proceni uticaja na životnu sredinu, na engleskom jeziku je javno dostupna na zvaničnoj veb stranici Ministarstva zaštite životne sredine.

U skladu sa nacionalnom legislativom, zakazana je javna rasprava u opštini Negotin, Trg Stevana Mokranjca br. 1, za 7. maj 2021. godine  sa početkom u 12 časova a u vezi postupka davanja saglasnosti  na ažuriranu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat rehabilitacije, adaptacije i rekonstrukcije plovidbene brave HE „Đerdap 2“.

Nakon završetka procesa konsultacija sa zainteresovanom javnošću i zainteresovanim organima i organizacijama u vašoj zemlji u vezi sa ažuriranom Studijom o proceni uticaja na životnu sredinu, molimo vas da nam pošaljete što je pre moguće, ali najkasnije dve nedelje od dana prijema ovog obaveštenja, komentare na predmetnu ažuriranu Studiju, a najkasnije do 07. maja 2021.

Radujemo se nastavku saradnje između naša dva ministarstva.

 

                                                                                                                                                                                                                         MINISTARKA

Irena Vujović