Kompletna dokumentacija u vezi sa prethodnom procenom uticaja na životnu sredinu za Projekat izgradnje novih blokova Termoelektrane „Ugljevik 3“

Kompletna dokumentacija u vezi sa prethodnom procenom uticaja na životnu sredinu za Projekat izgradnje novih blokova Termoelektrane „Ugljevik 3“

Na osnovu obaveza preuzetim na osnovu odredbi ESPOO Konvencije - procene uticaja projekata na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu, Ministarstvo inostranih poslova Bosne i Hercegovine je Ministarstvu zaštite životne sredine Republike Srbije dostavilo obaveštenje  (notifikaciju)  u vezi sa prethodnom procenom uticaja na životnu sredinu za Projekat izgradnje novih blokova Termoelektrane „Ugljevik 3“ (Opština Ugljevik, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina).S tim u vezi, Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije daje sledeće  

                                                        O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da  se kompletna dokumentacija u vezi sa prethodnom procenom uticaja na životnu sredinu za Projekat izgradnje novih blokova Termoelektrane „Ugljevik 3“ (Opština Ugljevik, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina) koju je Ministarstvo inostranih poslova Bosne i Hercegovine dostavilo Ministarstvu zaštite životne sredine Republike Srbije nalazi na sajtu ministarstva. Uvid u dokumentaciju (notifikaciju) u vezi sa prethodnom procenom uticaja na životnu sredinu za Projekat izgradnje novih blokova Termoelektrane „Ugljevik 3“ (Opština Ugljevik, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina) može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, kancelarija 428 svakog radnog dana od 11-14 časova, kao i na gore navedenom  službenom sajtu ministarstva.