Eksploatacija Pb, Zn I Cu rude iz ležišta „PODVIROVI“ I „POPOVICA“ na području Karamanice kod Bosilegrada