Notifikacija Rumunije za projekat Černa voda

Notifikacija Rumunije za projekat Černa voda

Ministarstvo životne sredine Rumunije dostavilo je Ministarstvu zaštite životne sredine Republike Srbije Notifikaciju/Obaveštenje o planiranoj realizaciji projekta "Refurbishment of Cernavoda NPP Unit 1 and extension of intermediate dry spent fuel storage with Macstor – 400 modules“, broj: 353-02-2359/2022-03 od 01.07.2022. godine, u skladu sa čl. 3. ESPOO Konvencije.

Obaveštavamo sve zainteresovane organe/organizacije i javnost da se kompletna dokumentacija na engl. jeziku vezano za realizaciju planiranih aktivnosti nalazi na službenom sajtu Ministarstva.

Zainteresovani organi/organizacije i javnost mogu izvršiti uvid u sadržinu gore navedene notifikacije/obaveštenja, svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd, kancelarija 428, kao i na službenom sajtu Ministarstva i dostave svoje mišljenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.