Elixir Prahovo” d.o.o. Prahova - Rešenje o odbacivanju Zahteva za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta: za izgradnju postrojenja za mlevenje fosfata, mosta transportera sa trakom, cevovoda pneumatskog transporta samlevenog fosfata

Elixir Prahovo” d.o.o. Prahova - Rešenje o odbacivanju Zahteva za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta: za izgradnju postrojenja za mlevenje fosfata, mosta transportera sa trakom, cevovoda pneumatskog transporta samlevenog fosfata

Elixir Prahovo” d.o.o. Prahova - Rešenje o odbacivanju Zahteva za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu možete preuzeti ovde.