„TRAYAL KORPORACIJA“ A.D. Kruševac - Rešenje o odbacivanju Zahteva za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: „Izgradnja Eko Park Trajal Kruševac-Postrojenje za tretman otpada plazma postupkom i insineracijom

„TRAYAL KORPORACIJA“ A.D. Kruševac - Rešenje o odbacivanju Zahteva za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: „Izgradnja Eko Park Trajal Kruševac-Postrojenje za tretman otpada plazma postupkom i insineracijom

„TRAYAL KORPORACIJA“ A.D. Kruševac - Rešenje o odbacivanju Zahteva za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu možete preuzeti ovde.