„ELIAS ECO“ D.O.O. Beograd - Rešenje o odbacivanju Zahteva za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta: Spalionica medicinskog otpada na lokaciji u Požarevcu KP br.19331/1 KO Požarevac

„ELIAS ECO“ D.O.O. Beograd - Rešenje o odbacivanju Zahteva za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta: Spalionica medicinskog otpada na lokaciji u Požarevcu KP br.19331/1 KO Požarevac

„ELIAS ECO“ D.O.O. Beograd - Rešenje o odbacivanju Zahteva za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu možete preuzeti ovde.