Zaključak o obustavljanju postupka odlučivanja po predmetu "Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta prestanka rada i uklanjanja - demontaže postrojenja za proizvodnju keramičkih proizvoda pečenjem

Zaključak o obustavljanju postupka odlučivanja po predmetu "Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta prestanka rada i uklanjanja - demontaže postrojenja za proizvodnju keramičkih proizvoda pečenjem

Zaključak o obustavljanju postupka odlučivanja po predmetu "Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta prestanka rada i uklanjanja - demontaže postrojenja za proizvodnju keramičkih proizvoda pečenjem, GO Zemun, Grad Beograd", zbog odustajanja nosioca projekta ''Tatic - Trade'' d.o.o, od podnetog zahteva. Zaključak o obustavljanju postupka možete preuzeti ovde.