Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Rekonstrukcije instalacije i zamene kombinovanih gorionika na kotlovima br.2 i br.3 u okviru prostorije kotlarnice, Zgrade energetike, Narodne banke Srbije

Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Rekonstrukcije instalacije i zamene kombinovanih gorionika na kotlovima br.2 i br.3 u okviru prostorije kotlarnice, Zgrade energetike, Narodne banke Srbije

Na osnovu čl. 10. stav 7. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, broj 135/04, 36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje kojim se odlučuje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Rekonstrukcija instalacije i zamena kombinovanih gorionika na kotlovima br.2 i br.3 u okviru prostorije kotlarnice, Zgrade energetike, Narodne banke Srbije koja se nalazi u okviru kompleksa Zavoda za izradu novčanica i kovanog novca u Beogradu, na K.P. br. 11589/1 K.O. Čukarica,  zaveden pod brojem 353-02-03358/2022-03, nosioca projekta: Narodne banke Srbije, Zavod za izradu novčanica i kovanog novca – Topčider, Pionirska 2, 11 030 Beograd.

Uvid u doneto rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, kancelarija 426 kao i na službenom sajtu Ministarstva.

 

Zainteresovana javnost može izjaviti žalbu Vladi na doneto rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnom, odnosno lokalnom listu, a putem ovog organa.