Upis u Evidenciju pravnih lica i koji se bave delatnošću uvoza i/ili izvoza i stavljanja u promet po prvi put kontrolisanih i novih supstanci

Opis

Upis u Evidenciju pravnih lica i koji se bave delatnošću uvoza i/ili izvoza i stavljanja u promet po prvi put kontrolisanih i novih supstanci, kao i uvoza i/ili izvoza i stavljanja u promet po prvi put određenih proizvoda i opreme koji sadrže ili se oslanjaju na kontrolisane supstance.

Pravna lica i preduzetnici koji se bave delatnošću uvoza i/ili izvoza i stavljanja u promet po prvi put kontrolisanih i novih supstanci, kao i uvoza i/ili izvoza i stavljanja u promet po prvi put određenih proizvoda i opreme koji sadrže ili se oslanjaju na kontrolisane supstance navedenih u Prilogu 3. uredbe, moraju biti upisani u evidenciju Ministarstva.

Zahtev za upis u evidenciju podnosi se na propisanom obrascu, uz koji podnosilac zahteva prilaže rešenje o podacima upisanim u Registar privrednih subjekata, a svake naredne godine izvod iz Registra privrednih subjekata.


Gde i kako

Prijava/Obrazac se podnosi:

Ministarstvo zaštite životne sredine
Odeljenje za zaštitu vazduha i ozonskog omotača
Omladinskih brigada 1
11070 Novi Beograd


Obrazac