Konačna lista po javnom konkursu za dodelu podsticajnih sredstava za drugi kvartal 2022. godine.

Predmet konkursa je dodela podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu i iskorišćavanje otpada kao sekundarne sirovine ili za dobijanje energije i za proizvodnju kesa – tregerica za višekratnu upotrebu, za drugi kvartal 2022. godine.

Po raspisanom Javnom konkursu za dodelu podsticajnih sredstava za drugi kvartal 2022. godine, a na osnovu sprovedene konkursne procedure i konačne Liste prijava za dodelu podsticajnih sredstava za drugi kvartal 2022. godine, koju je utvrdila Komisija za sprovođenje postupka za dodelu podsticajnih sredstava na osnovu Javnog konkursa za drugi kvartal 2022. godine, doneta je Odluka o dodeli podsticajnih sredstava po Javnom konkursu za drugi kvartal 2022. godine.

Odluku o dodeli podsticajnih sredstava po Javnom konkursu za drugi kvartal 2022. godine možete preuzeti ovde.
Ova Odluka je objavljena dana 11. avgusta 2022. godine, a ista će biti objavljena i na portalu e-uprave.