JAVNU RASPRAVU O NACRTU UREDBE O PROGLAŠENjU I STUDIJI ZAŠTITE SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE „UVACˮ

U skladu sa članom 43. Zakona o zaštiti prirode (,,Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10-ispravka, 14/16, 95/18-dr. zakon i 71/21), Ministarstvo zaštite životne sredine  oglašava

JAVNU RASPRAVU
O NACRTU UREDBE O PROGLAŠENjU I STUDIJI ZAŠTITE SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE „UVACˮ

    Specijalni rezervat prirode „Uvac”, nalazi se na teritoriji opština Nova Varoš, Sjenica i Priboj.
    
1. JAVNA RASPRAVA o dokumentima o zaštiti u okviru koje će biti razmatrane primedbe dostavljene tokom javnog uvida održaće se:
-    u četvrtak 29.7.2021. godine, sa početkom u 11:00 časova u prostorijama Opšine Sjenica, Sala skupštine opštine, 1. sprat, Ulica Zmaja od Bosne 1;
-    u četvrtak 29.7.2021. godine, sa početkom u 13:00 časova u prostorijama Opšine Nova Varoš, Skupštinska sala, 5. sprat, Ulica Karađorđeva 32;
-    u petak 30.7.2021. godine, sa početkom u 11:00 časova u prostorijama Regionalnog inovacionog Start up centra Priboj, Trg Fapa.
Javnu raspravu vodi komisija koju obrazuje Ministarstvo zaštite životne sredine.
U javnoj raspravi učestvuju fizička lica i predstavnici pravnih lica koji su podneli primedbe u pisanom obliku u toku trajanja javnog uvida, koji usmeno mogu obrazložiti podnete primedbe. O svakoj podnetoj primedbi obrađivač dokumenata o zaštiti javno iznosi svoj stav.

2. IZVEŠTAJ O IZVRŠENOM JAVNOM UVIDU biće objavljen na internet stranici Ministarstva zaštite životne sredine i Zavoda za zaštitu prirode Srbije.