JAVNU RASPRAVU O NACRTU UREDBE O PROGLAŠENjU I STUDIJI ZAŠTITE SPOMENIKA PRIRODE „VRAŽJI KAMEN - PROSEČNIK”

U skladu sa članom 43. Zakona o zaštiti prirode (,,Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10-ispravka, 14/16, 95/18-dr. zakon i 71/21), Ministarstvo zaštite životne sredine oglašava

 

JAVNU RASPRAVU

O NACRTU UREDBE O PROGLAŠENjU I STUDIJI ZAŠTITE

SPOMENIKA PRIRODE „VRAŽJI KAMEN - PROSEČNIK”

 

            Spomenik prirode „Vražji kamen - Prosečnikˮ, nalazi se na teritoriji opštine Trgovište i katastarskoj opštini Donja Trnica.

 

1. JAVNI UVID O NACRTU UREDBE O PROGLAŠENjU I STUDIJI ZAŠTITE  SPOMENIKA PRIRODE „VRAŽJI KAMEN - PROSEČNIK” ODRŽAN JE U TRAJANjU OD 20 DANA, OD 17. DECEMBRA 2021. GODINE DO 5. JANUARA 2022. GODINE.

            Nacrt uredbe o proglašenju Spomenika prirode „Vražji kamen - Prosečnik”  i studija zaštite sa kartografskom dokumentacijom (u daljem tekstu: dokumenti o zaštiti), koje je na osnovu ovlašćenja shodno čl. 102. i 103. Zakona o zaštiti prirode izradio Zavod za zaštitu prirode Srbije, Beograd, bili su izloženi na javni uvid svakog radnog dana od 1000 do 1300 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Beograd, Omladinskih brigada 1, soba 666 i Zavoda za zaštitu prirode Srbije, Beograd, Dr Ivana Ribara 91, kao i na sajtu Ministarstva zaštite životne sredine i Zavoda za zaštitu prirode Srbije.

Fizička i pravna lica mogla su u toku trajanja javnog uvida, zaključno sa 5. januarom 2022. godine, dostaviti u pisanoj formi primedbe na dokumenta o zaštiti Ministarstvu zaštite životne sredine:

  • poštom ili na pisarnicu, sa naznakom SP „VRAŽJI KAMEN - PROSEČNIK” – Javni uvid o zaštiti,
  • elektronskim putem na e-mail adresu Aleksandra.Doslic@ekologija.gov.rs

 

2. JAVNA RASPRAVA o dokumentima o zaštiti prvobitno zakazana za 11.1.2022. godine otkazana iz razloga pogoršanja epidemiološke situacije ponovo se zakazuje i održaće se:

  • u četvrtak 17.2.2022. godine, sa početkom u 13:00 časova u prostorijama Opšine Trgovište, Mala sala Doma kulture, Ulica Kralja Stefana Prvovenčanog, broj 1.

Javnu raspravu vodi komisija koju obrazuje Ministarstvo zaštite životne sredine.

U javnoj raspravi učestvuju fizička lica i predstavnici pravnih lica koji su podneli primedbe u pisanom obliku u toku trajanja javnog uvida, koji usmeno mogu obrazložiti podnete primedbe. O svakoj podnetoj primedbi obrađivač dokumenata o zaštiti javno iznosi svoj stav.

 

3. IZVEŠTAJ O IZVRŠENOM JAVNOM UVIDU I JAVNOJ RASPRAVI biće objavljen na internet stranici Ministarstva zaštite životne sredine i Zavoda za zaštitu prirode Srbije.