JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ZAKONA O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Odbor za privredu i finansije Vlade Republike Srbije, na sednici od 22. decembra 2021. godine, usvojio je Zaključak sa Programom javne rasprave o Nacrtu zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (u daljem tekstu: Nacrt zakona), 05 Broj: 011-12075/2021-1  Zaključak sa Programom javne rasprave možete preuzeti ovde.

Ministarstvo zaštite životne sredine poziva predstavnike državnih organa i organizacija, privrednih subjekata, poslovnih udruženja, stručne javnosti, međunarodnih organizacija, organizacija civilnog društva i druga zainteresovana lica u oblasti zaštite životne sredine da daju svoje komentare, sugestije i predloge na Nacrt zakona.

Javna rasprava sprovodi se u periodu od 24. decembra 2021. godine do 14. januara 2022. godine.

Javnu raspravu o Nacrtu zakona organizovaće Ministarstvo zaštite životne sredine u vidu prezentacije i konsultacija na stručnoj javnoj raspravi koja će se održati putem video konferencije dana 10. januara 2022. godine sa početkom u 11:00 časova o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena.

Video konferenciji se može pristupiti putem Webex platforme na sledećem linku: 

Meeting link: https://ekologija.webex.com/ekologija/j.php?MTID=m7f666395df78b225970c2… 

Meeting number: 2372 760 0988

Password: 8pK7uMkCwJ3

Tekst Nacrta zakona o proceni uticaja na životnu sredinu, kao i prateće Obrazloženje i ostale priloge možete preuzeti ovde.

Program javne rasprave o Nacrtu zakona, sa tekstom Nacrta zakona i prilozima, objavljuje se na veb prezentaciji Ministarstva zaštite životne sredine i Portalu „E-Konsultacije“.  

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Ministarstvu zaštite životne sredine na Obrascu za komentare, koji možete preuzeti ovde ili putem elektronske pošte na e-mail adresu: procena.uticaja@ekologija.gov.rs ili poštom na adresu: Ministarstvo zaštite životne sredine – Sektor za upravljanje životnom sredinom, Omladinskih brigada 1, 11070 Beograd, sa naznakom: „Javna rasprava - Nacrt zakona o proceni uticaja na životnu sredinu”.