IZVEŠTAJ SA JAVNE RASPRAVE O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVLjANjU OTPADOM

 

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom (u daljem tekstu: Nacrt zakona) održana je u skladu sa Zaključkom Odbora za privredu i finansije Vlade Republike Srbije, od 13. oktobra 2021. godine, 05 Broj 011-9416/2021 u periodu od 14. oktobra do 5. novembra 2021. godine.

Prema Programu javne rasprave o Nacrtu zakona učesnici u javnoj raspravi su državni organi i javne službe, stručna javnost, kao i drugi zainteresovani učesnici.

Javnu raspravu o Nacrtu Zakona prema Programu javne rasprave sprovelo je Ministarstvo zaštite životne sredine.

Tekst Nacrta zakona postavljen je na internet prezentaciji Ministarstva i na portalu e – uprave, a primedbe, predlozi i sugestije dostavljeni su Ministarstvu, sa naznakom „Javna rasprava – Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom”.

U toku Javne rasprave održane su dve video konferencije i to 4. i 5. novembra  2021. godine.

Dobijene primedbe, predlozi i sugestije su razmotrene i sagledana je mogućnost njihovog integrisanja u tekst Nacrta zakona.

Potpun izveštaj sa javne rasprave možete preuzeti OVDE.