TERMIN ZA POLAGANjE STRUČNOG ISPITA ZA ČUVARA ZAŠTIĆENOG PODRUČJA AVGUSTOVSKI ROK 2021. GODINE

Polaganje stručnog ispita za čuvara zaštićenog područja, u avgustovskom roku 2021. godine će se održati 18. avgusta 2021. godine.
O tačnom terminu i rasporedu kandidata za polaganje ispita, Ministarstvo će naknadno, elektronskom poštom, obavestiti upravljače zaštićenih područja koji su podneli za svoje kandidate kompletnu dokumentaciju i prijavu za polaganje ispita.
Stručni ispit se sastoji iz opšteg dela (polaže se u obliku testa) i posebnog dela (polaže se pred članovima Komisije, usmeno). Posebni deo ispita polagaće samo kandidati koji polože opšti deo. Oba dela ispita polagaće se u istom danu.

Stručni ispit za čuvara zaštićenog područja u avgustovskom roku polagaće se u zgradi SIV-a III, Omladinskih brigada 1, Beograd, u sledećem terminu:

•    u sredu, 18. avgusta 2021. godine, u sali Protokola na I spratu, opšti deo ispita sa početkom u 1000 časova (test), a posebni deo ispita (usmeni) sa početkom u 1130 časova.

Prilikom ulaska u zgradu neophodno je prijaviti se obezbeđenju zgrade (poneti ličnu kartu) i sačekati u holu.

Polaganje stručnog ispita će biti organizovano u skladu sa Instrukcijama o organizaciji radnih procesa u organima državne uprave i službi Vlade u primeni mera zaštite od zarazne bolesti COVID-19 nakon ukidanja vanrednog stanja Vlade Republike Srbije uz potpunu primenu propisanih mera prevencije prilikom službenih susreta, i to:
-obavezno izbegavati rukovanje i druge oblike neposrednog kontakta prilikom službenih susreta;
-obavezno nošenje zaštitnih maski svih učesnika susreta;
-obavezno ograničiti broj prisutnih osoba na grupnim službenim sastancima na taj način da se obezbedi fizička distanca između učesnika;
-za sastanke obavezno koristiti veće prostorije kako bi se između učesnika omogućila fizička distanca od dva metra;
-pre početka i nakon sastanka obavezno provetriti i dezinfikovati prostoriju (radne površine, kvake, korišćenu aparaturu itd.);
-ograničiti vreme trajanja sastanaka.

Sa ciljem efikasnog sprovođenja propisanih mera zaštite od zarazne bolesti COVID-19 kandidati za polaganje ispita će biti podeljeni u više grupa, u zavisnosti od broja prisutnih kandidata i kapaciteta prostorije u kojoj se održava polaganje ispita. Obavezno je nošenje zaštitnih maski za sve kandidate na ispitu.