Drugi dan Ministarske konferencije - Inovativna rešenja za smanjenje zagađenja u Južnoj i Jugoistočnoj Evropi