Spisak pravnih lica ovlašćenih za obavljanje poslova monitoringa zemljišta

Spisak pravnih lica ovlašćenih za obavljanje poslova monitoringa zemljišta

Spisak pravnih lica ovlašćenih za obavljanje poslova monitoringa zemljišta

1. INSTITUT ZA ZEMLjIŠTE, ul. Teodora Drajzera 7, Beograd, REŠENjE O OVLAŠĆENjU ZA OBAVLjANjE POSLOVA MONITORINGA ZEMLjIŠTA broj 353-00-02283/5/2019-04 od 26.07.2022. godine;

2. INSTITUT ZA RATARSTVO I POVRTARSTVO, ul. Maksima Gorkog 30, Novi Sad, REŠENjE O OVLAŠĆENjU ZA OBAVLjANjE POSLOVA MONITORINGA ZEMLjIŠTA broj 353-00-02416/4/2019-04 od 09.09.2022. godine;

3. INSTITUT VATROGAS D.O.O. ul. Bulevar vojvode Stepe 66, Novi Sad, REŠENjE O OVLAŠĆENjU ZA OBAVLjANjE POSLOVA MONITORINGA ZEMLjIŠTA broj 353-00-02852/3/2019-04 od 07.10.2022. godine;

4. INSTITUT ZA VODOPRIVREDU JAROSLAV ČERNI A.D. ul. Jaroslava Černog 80, Beograd, REŠENjE O OVLAŠĆENjU ZA OBAVLjANjE POSLOVA MONITORINGA ZEMLjIŠTA broj 353-00-02303/6/2019-04 od 13.09.2022. godine;

5. ANAHEM D.O.O. ul. Mocartova 10, Beograd, REŠENjE O OVLAŠĆENjU ZA OBAVLjANjE POSLOVA MONITORINGA ZEMLjIŠTA broj 353-00-02449/6/2019-04 od  30.09.2022. godine;

6. ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE „BEOGRAD“ D.O.O. Deskaševa 7, Beograd, REŠENjE O OVLAŠĆENjU ZA OBAVLjANjE POSLOVA MONITORINGA ZEMLjIŠTA broj 353-00-02484/5/2020-04 od 06.06.2023. godine;

7. INSTITUT ZA RUDARSTVO I METALURGIJU BOR, Zeleni Bulevar 35, p.f. 152, Bor, REŠENjE O OVLAŠĆENjU ZA OBAVLjANjE POSLOVA MONITORINGA ZEMLjIŠTA broj 353-00-00141/6/2021-04 od 22.09.2022. godine;

8. MIPHEM D.O.O. Zvezdara, Matice Srpske 57e, Beograd, REŠENjE O OVLAŠĆENjU ZA OBAVLjANjE POSLOVA MONITORINGA ZEMLjIŠTA broj 353-00-00585/5/2021-04 od 25.07.2022. godine;

9. INSTITUT ZA ZAŠTITU NA RADU, ul. Marka Miljanova 9 i 9A, Novi Sad, REŠENjE O OVLAŠĆENjU ZA OBAVLjANjE POSLOVA MONITORINGA ZEMLjIŠTA broj 353-00-02743/4/2019-04 od 16.09.2021. godine;

10. REA LAB d.o.o., ul. Kičevska 19 , Beograd, REŠENjE O OVLAŠĆENjU ZA OBAVLjANjE POSLOVA MONITORINGA ZEMLjIŠTA broj 353-00-00229/2/2022-04 od 09.06.2022. godine.

11. AEROLAB d.o.o., Železnička 16, Beograd - Zemun, REŠENjE O OVLAŠĆENjU ZA OBAVLjANjE POSLOVA MONITORINGA ZEMLjIŠTA broj 353-00-02007/2/2022-04 od 04.08.2022. godine;

12. INSTITUT MOL d.o.o. Nikole Tesle 15, Stara Pazova REŠENjE O OVLAŠĆENjU ZA OBAVLjANjE POSLOVA MONITORINGA ZEMLjIŠTA broj 353-00-02214/2/2022-04 od 21.10.2022. godine;

13. INSTITUT ZA PREVENTIVU ZAŠTITU NA RADU, PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU I RAZVOJ d.o.o. NOVI SAD - OGRANAK 27. JANUAR NIŠ, Bulevar 12. februar 81, REŠENjE O OVLAŠĆENjU ZA OBAVLjANjE POSLOVA MONITORINGA ZEMLjIŠTA broj 353-00-00166/2023-04 od 09.05.2023. godine;