Решење о обустављању поступка

ЈКП " Регионална депонија Пирот" - Решење о обустављању поступка

Донето решење можете погледати 

06.09.2022.

"BECHTEL ENKA UK LIMITED"d.o.o.- Решење о обустављању поступка Сталаћ

Донето решење можете погледати 

06.09.2022.

"BECHTEL ENKA UK LIMITED"d.o.o.- Решење о обустављању поступка Кукљин

Донето решење можете погледати 

06.09.2022.

"Јаблановица" д.о.о - Решење о обустављању поступка

Донето решење можете погледати 

19.08.2022.

" EKO DUNAV "d.o.o.- Решење о обустављању поступка

Донето решење можете погледати 

16.05.2022.

Решење којим се обуставља поступак по захтеву Предузећа за геолошка истраживања "Rio Sava Exploration" Д.О.О. Београд, Ресавска 23, за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројектa изградње прикључног разводног постројења 110 kV "Јадар"

На основу члана 10. став 7. и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр.

25.03.2022.

Решење којим се обуставља поступак по захтеву Предузећа за геолошка истраживања "Rio Sava Exploration" Д.О.О. Београд, Ресавска 23, за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројектa изградње далековода Ваљево 3 – ТС Лозница 2

На основу члана 10. став 7. и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр.

25.03.2022.

Решење којим се обуставља поступак по захтеву Предузећа за геолошка истраживања "Rio Sava Exploration" Д.О.О. Београд, Ресавска 23

На основу члана 14. став 4. и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр.

25.03.2022.

ЈП Беогас а.д. Београд – Решење о обустављању поступка

Донето решење можете погледати

18.02.2022.

Захтев за ЈКП осветљење

Донето решење можете погледати

20.12.2021.