Закључци о обустављању поступка

Закључак о обустављању поступка одлучивања по предмету "Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта престанка рада и уклањања - демонтаже постројења за производњу керамичких производа печењем, ГО Земун, Град Београд"

Закључак о обустављању поступка одлучивања по предмету "Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта престанка рада и уклањања - демонтаже п
04.02.2016.