Evidencije

Obrazac 1 - evidencija o količinama biocidnog proizvoda stavljenog u promet, ukupnom prometu biocidnog proizvoda ostvarenog u prethodnoj godini, količinama zaliha, količinama biocidnog proizvoda povučenog sa tržišta i licima kojima je biocidni proizvod prodat, odnosno ustupljen koju vodi nosilac rešenja, odnosno nosilac odobrenja