Евиденције

Образац 1 - евиденција о количинама биоцидног производа стављеног у промет, укупном промету биоцидног производа оствареног у претходној години, количинама залиха, количинама биоцидног производа повученог са тржишта и лицима којима је биоцидни производ продат, односно уступљен коју води носилац решења, односно носилац одобрења